nr. 5 (34)

Cuprins:

  • Pâinea viaţii – pâinia care se pogoară din cer şi dă viaţă
  • Ziua mamei, ziau femeii
  • Pilde duhovniceşti
  • Poveţe ortodoxe
  • Felicitare de Ziua naşterii
  • Pelerinaj la Ierusalim
  • Donaţii şi ajutoare bisericii
  • Program liturgic
  • Construcţia bisericii

Descarcă