nr. 4 (33)

Cuprins:

  • Pelerinaj spre Dumnezeu cel Viu. HRISTOS A ÎNVIAT!
  • Despre sărbătoarea Paştelui cu pr. Alexandru Moldovan
  • Bunavestire – Începutul mântuirii noastre duhovniceşti
  • Felicitare de Ziua de naştere
  • Donaţii şi ajutoare bisericii
  • Program liturgic
  • Construcţia bisericii

Descarcă