nr. 7-8 (25-26)

(img.)

Cuprins:

  • Viaţa Sfântului Ioan Iacob Hozezitul…
  • Spicuiri din cronica Bisericii „Sfântul Ioan Iacob Hozezitul”
  • Blestemul cel nesocotit şi chemarea celui rău
  • Activităţi de îmbunătăţire duhovnicească
  • Versuri de Vasile Militaru
  • Anunţuri
  • Program liturgic
  • Construcţia bisericii

Descarcă