(img.) Felicitare de Pasti

Iubiţi, credincioşi!

La Slăvitul Praznic al Învierii Mântuitorului, care de–a lungul celor două mii de ani de până acum luminează lumea văzută şi cea nevăzută cu razele Dragostei sale şi ne dă nouă prin milostivire toate bunătăţile, Vă felicităm din tot sufletul şi Vă adresăm salutul nostru plin de credinţă, nădejde, şi iubire creştină!

Nespusa bucurie a acestei Mari Sărbători să se sălăşluiască în sufletele fiecăruia, iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra tuturor viaţă, sănătate, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate bună sporire!

HRISTOS A ÎNVIAT!!!

Cu dragoste în Hristos Cel înviat,
Preotul paroh Alexei Semionov.