Istoricul parohiei

Anul 1 - 2003.

16 februarie 2003:

A avut loc Adunarea de constituire a Parohiei Ortodoxe Române cu Hramul „Duminica Sfinţilor Români şi Sfântul Cuvios IOAN IACOB de la Neamţ – Hozevitul”, în cadrul căreia a fost aprobat Statutul Parohiei, au fost alese Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial din 12 membri (2 suplianţi) şi respectiv 24 membri şi desemnat preotul-paroh. Totodată, Consiliul Parohial ales a delegat, conform Statutului, trei dintre membrii săi spre a îndeplini sarcinile de epitropi (administratori).

Dat fiind faptul, că absoluta majoritate a membrilor comunităţii sunt români, s-a cerut apartinenţa Parohiei la Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor din cadrul Patriarhiei Române.  Care a fost confirmată prin Adeverinţa nr.3, semnată de către Înalt Prea Sfinţitul PETRU PĂDURARU, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor (înregistrată cu nr.59 din 24.02.2003).

Totodată, pe temeiul Sfintelor canoane ale Bisericii Ortodoxe Române şi prin Decizia Chiriarhală nr.4 (înregistrată cu nr.49 din 16.02.2003), Prea Cucernicul Părinte Alexei Semionov a fost numit preot-paroh.

28 februarie 2003:

A fost înaintat un demers către Primăria Chişinău privind repartizarea unui lot de pământ, pentru construcţia Bisericii parohiale în sectorul Ciocana.

19 martie 2003:

Serviciul de Stat pentru problemele Cultelor de pe lângă Guvernul  Republicii  Moldova a înregistrat Statutul parohiei şi a eliberat Certificatul de înregistrare a Parohiei cu nr.1738 din 19.04.2003.

29 iunie 2003:

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitul PETRU PĂDURARU, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor a apărut primul număr al Buletinului Parohial cu denumirea „LOGOS” – Cuvântul lui Dumnezeu, care oglindeşte viaţa comunităţii şi activitatea parohiei. Buletinul vine să completeze activitatea pastoral-misionară a parohiei şi să potolească setea după cele duhovniceşti. Publicaţia îşi are menirea de iluminare general creştină. Totodată, sunt tratate şi multiple probleme ce ţin de Adevăr, Credinţă, Teologie, Cultură şi Spiritualitate Românească.

Anul 2 - 2004.

10 februarie 2004:

Comisia pentru construcţii, arhitectură şi resurse funciare a Consiliului Municipal Chişinău a avizat pozitiv repartizarea unui lot de pământ pentru construcţia Bisericii parohiale în sectorul Ciocana. Dar aceasta nu înseamnă că terenul a fost acordat, pentru că acordarea lotului de pământ a fost intenţionat tergiversată timp de aproximativ 2 ani din cauza aderării comunităţii la Patriarhia Română. Necătând la toate obstacolele întâlnite comunitatea n-a stat indiferentă, ci a căutat soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, iar membrii ei fiind conştienţi de faptul, că fiecare are libertatea şi dreptul de a adera la Biserica Neamului.

Această luptă cu autorităţile publice locale (Primăria Chişinău) a fost reflectată şi în mass-media din Republica Moldova (articolul se anexează). După multele încercări la care a fost expusă comunitatea, privind acordarea lotului de pământ pentru construcţia Bisericii, în sfârşit, în ultimile zile ale anului 2004 autorităţile municipale au luat o decizie în favoarea comunităţii.

28 decembrie 2004:

Consiliul Municipal Chişinău a aprobat Decizia nr.16/68-3 din 28 decembrie 2004 cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de pământ cu suprafaţa de 0,19 ha din bd. Mircea cel Bătrân, Parohiei Ortodoxe Române cu Hramul „Duminica Sfinţilor Români şi Sfântul Cuvios IOAN IACOB de la Neamţ – Hozevitul”, pentru proiectarea şi construirea Bisericii, conform planului lotului anexat.

 

31 decembrie 2004:

Cu Binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitul UPETRU PĂDURARU, Arhiepiscop all Chişinăului, Mitropolit al Basarbiei şi Exarh al Plaiurilor, un sobor de preoţi din cadrul Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia Română), împreună cu preotul-paroh, au oficiat Slujba de sfinţire a Paraclisului improvizat într-un vagon de tren (foto se anexează).

Anul 3 - 2005.

1 ianuarie 2005:

Oficierea primei Sfintei Liturghii, după care Parohia şi-a început activitatea sa liturgică, fapt ce a făcut să crească numărul membrilor săi.

21 ianuarie 2005:

A fost depusă la Direcţia Generală Arhitectură şi Urbanism a Consiliului Municipal Chişinău cererea pentru eleberarea Certificatului de urbanism.

28 februarie 2005:

În urma cererii depuse a fost eliberat de către Consiliul Municipal Chişinău Certificatul de urbanism nr.1750/05 din 28.02.2005 cu Anexa planului de încadrare în teritoriu.

3 martie 2005:

Efectuarea controlului lucrărilor topografo-geodezice, care au fost executate în strictă corespundere cu documentele normative ale Republicii Moldova, iar rezultatele find prezentate în Actul controlului de recepţie.

14 martie 2005:

După executarea lucrărilor de prospecţiuni tehnico-geodezice au fost aprobate de către Direcţia Generală Arhitectură şi Urbanism a Consiliului Municipal Chişinău liniile roşii şi hotarele lotului de pământ calculate pentru proiectarea Bisericii.

3 aprilie 2005:

Sfinţirea unei Troiţe, ce a fost instalată în faţa Paraclisului (foto se anexează).

12  aprilie 2005:

Pentru prima dată a fost oficiată Taina Sfântului Botez.

1 mai 2005:

Pentru prima dată,  de Sfintele Paşti, în ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, a fost adusă la Paraclisul parohiei, de la Mormântul Mântuitorului, Sfânta Lumină de la Ierusalim sau Focul Sfânt.

12 iunie 2005:

Pentru prima dată a fost oficiată Taina Sfintei Cununii (articolul se anexează).

26 iunie 2005:

A fost înfiinţat Biroul de Pelerinaj „Sfântul IOAN IACOB” şi efectuat primul pelerinaj.

Biroul a fost înfiinţat pentru organizarea de pelerinaje la mănăstiri şi schituri, la locurile istorice din Republica Moldova, dar mai ales la cele din România, în vederea cunoaşterii credinţei şi culturii poporului român, cultivării spiritului de apartenenţă la comunitatea

creştin ortodoxă românească, menţinerii şi dezvoltării tradiţiilor româneşti în contextul creştin ortodox, întăririi unităţii spirituale, canonice, naţional-culturale a credincioşilor ortodocşi români, formării conştiinţei creştine româneşti a tinerei generaţii, promovării culturii creştine ortodoxe şi a valorilor religioase şi morale ale poporului român, cunoaşterii obiectivelor cu valoare religioasă, artistică sau istorică din cadrul întregii Patriarhii Române.

2 iulie 2005:

Apare de sub tipar prima ediţie a cărţii „Viaţa şi Acatistul Cuviosului Ioan de la Neamţ – Hozevitul”, susţinută financiar de familia Palii din Chişinău (se anexează).

3 iulie 2005:

Prima sărbătorire a Hramului mic „Duminica Sfinţilor Români” (Prima Duminică după Duminica Tuturor Sfinţilor, sau a doua după Pogorârea Duhului Sfânt şi a Rusaliilor), care s-a sărbătorit în mijlocul creştinilor din Parohie.

18 august 2005:

Prima sărbătorire a Hramului mare „Sfântul Cuvios IOAN de la Neamţ – Hozevitul”. La sărbătoare pe lângă creştinii din Parohie a participat un sobor de preoţi, precum  şi alţi oaspeţi de onoare.

Parohul bisericii

Nume, prenume: SEMIONOV Alexei.

Data şi locul naşterii: 23 februarie 1979, satul Volintiri, raionul Suvorov (astăzi Ştefan Vodă), R. Moldova.

Adresa la domiciliu: Str. Petru Zadnipru, nr.2, ap.42, cod poştal 2044, Chişinău, Republica Moldova.

Telefoane de contact: (+373 22) 33-98-20 dom., 0-692-49896 mob.

Studii:
2001 susţinerea Lucrării de Disertaţie cu titlul „Judecata Universală după învăţătura Noului Testament”.
2000-2001 Cursuri de Master's, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţia Execeză şi Ermineutică din Bucureşti.
2000 Obţinerea titlului de licenţiat în Teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Secţia Istorică, cu teza: „Istoricul Mănăstirii Noul Neamţ (Chiţcani)”.
1996-2000 Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţia Pastorală din Bucureşti.
1985-1995 Şcoala Generală de 11 clase din satul Volintiri, raionul Suvorov.
 
Carieră:
2003-2005 Profesor de religie la Şcoala nr.83 din Chişinău.
2002-2005 Consilier economic al Mitropoliei Basarabiei.
2003-2005 Preşedintele Consiliului redacţional al Buletinului „LOGOS” al Parohiei cu Hramul „Duminica Sfinţilor Români şi Sfântul  Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ-Hozevitul” din Chişinău.
16 februarie 2003 Numit preot pe seama Parohiei cu Hramul „Duminica Sfinţilor Români şi Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ-Hozevitul” din Chişinău.
1 februarie 2003 Numit preot pe seama Paraclisului Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”.
13 ianuarie 2003 Preot doi pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Bubuieci.
2002 Director al Centrului de Pelerinaj „EMAUS” al Mitropoliei Basarabiei.
2002 Inspector Învăţământ-Bisericesc al Mitropoliei Basarabiei.
7 aprilie 2002 Hirotonit preot de către Î.P.S. PETRU, Arhiepscop al Chişinăului, Mitropolit al   Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor pe seama Paraclisului Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul” din Chişinău.
3 martie 2002 Hirotonit diacon, de către Î.P.S. PETRU, Arhiepscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor pe seama Paraclisului Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul” din Chişinău.
 
Distincţii:
octombrie 2002 Decorat cu „Crucea Galbenă” la Sărbătoarea Hramului Paraclisului Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”.