Dăruind vei dobîndi

Prin facerile de bine,
În ziua Sfîntului Nicolae,
Proslăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfîntul Duh.

Credința cu rîvnă ai îndreptat,
Pe cei fără sprijin i-ai ajutat
Iar pe cei care pe nedrept
De tirani s-au osîndit
De la moarte i-ai răpit
O, Nicolae Sfințite
Al Mirei Arhipăstor
Și tatăl săracilor.


Acest tropar lăsat de ocrotitorul Bisericii noastre, Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul, amintește de faptele și minunile Sfîntului Ierarh Nicolae.
Sărbătoarea Sfîntului Nicolae găsindu-și loc în calendarul ortodox în postul Crăciunului, vine ca un preludiu al sărbătorii Nașterii Domnului.

Precum magii aduceau daruri Pruncului Iisus, bucurîndu-se la fel și creștinii în aceste zile de sărbătoare aduc și primesc la rîndul lor daruri.

Pe lîngă darurile duhovnicești primite în chip nevăzut în aceste zile de slujbe deosebite, creștinii parohiei noastre (în special copiii), prin strădania Preotului Paroh Alexei Semionov și a altor binefăcători, se bucură și de mici daruri materiale.

E de nedescris bucuria împărtășirii (împărțirii) și primirii acestor daruri.

Pentru că prin aceste faceri de bine, proslăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfîntul Duh.

Dumnezeu prim mijlocirea sfinților lucrează minuni, și cei ce-L roagă cu adevărată și neîndoită credință, nu numai mici binefaceri, ci și minuni mari dobîndesc.

“Ajutorul grabnic celor sărmani,
Sprijin și povață pentru văduve și orfani
La Tine credincioșii, aflăm necontenit
Preasfinte Nicolae, cel pururea slăvit.”

(Sf. Ioan Iacob Hozevitul)


Să înmulțim dar facerile de bine, proslăvindu-L pe Dumnezeu.