Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci – Sfinţirea Crucilor Bisericii

În Duminica Înălţării Sfintei Cruci, la 28 septembrie 2014, se mai adaugă o nouă filă la albumul Parohiei Sfântul Ioan Iacob din sectorul Ciocana al municipiului Chişinău. Este vorba despre un eveniment important şi unic în activitatea şi istoria Bisericii, şi anume Sfinţirea Crucilor ce urmează a fi aşezate pe cupolele Bisericii. După cum s-a exprimat şi parohul Bisericii Preacucernicul Părinte Alexei Semionov, acest eveniment este foarte important pentru toţi creştinii şi pentru Biserică deoarece coincide cu tema sărbătorii şi este un lucru de vîrf care are loc doar o singură dată în istoria parohiei noastre, eveniment ce ne bucură mult şi ne dă o căldură sufletească enormă având pregătit pentru enoriași semnul biruinţei şi al mîntuirii tuturor creştinilor.

Frumuseţea evenimentului a fost accentuată şi de calduroasa zi de toamnă, zi plină cu soare, în care Crucile împodobite frumos şi amplasate cuviincios în faţa Bisericii, primeau închinăciunile şi admiraţia tuturor creştinilor care aşteptau Rugaciunile de Binecuvintare şi Sfinţire.

Rugăciunile înălţate către Bunul Dumnezeu s-au întipărit în inimile şi sufletele tuturor credincioşilor, fiind oficiate de către Pr. Paroh Alexei Semionov, Prot. Petru Buburuz şi Părintele Vasile Petrov.

După Sfinţirea Crucilor, Prot. Petru Buburuz şi-a exprimat sentimentele de bucurie pentru participarea la acest eveniment important, adresînd în acelaşi timp cuvinte alese de încurajare şi felicitare Parohului Bisericii, încredinţîndu-i pe cei prezenţi că au cu cine se mîndri şi de la cine lua exemplu, poveţe, sfaturi pentru un drum cît mai luminos şi mai statornic spre calea mîntuirii. Mai ales că încă tînăr fiind Părintele Alexei, a reuşit prin străduinţă să adune în jurul său întreaga parohie şi în scurt timp să înalţe Biserica, în care comunitatea întreagă reprezintă biserica luptătoare care înalţă Rugăciuni spre ceruri, unde este Biserica Triumfătoare care la rîndul Ei deasemenea se bucură alături de Sfinţii ocrotitori Sfîntul Ioan Iacob şi Sfîntul Serafim de Sarov.

În cuvîntul de încheiere Părintele Paroh Alexei Semionov a mulţumit lui Dumnezeu pentru toate realizările, mulţumind şi tuturor celor prezenţi, precum şi celor ce au contribuit la procurarea şi aducerea acestor Cruci, îndemnîndu-i în continuare la fapte bune si o viaţă cît mai plăcută lui Dumnezeu.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste frumoase Cruci să ne întărească în credinţă, să ne fie mereu acoperemînt puternic, sprijinire nădejdii în Dumnezeu, sporire în toate faptele bune, ca închinîndu-ne Domnului în credinţă şi adevăr şi cinstind Sfînta Cruce să ni se împlinească toate cererile cele către mîntuire, AMIN.

Ludmila Ciubotaru