Pentru mântuirea sufletelor noastre

Rugăciunea şi pocăinţa înnoiesc haina de har a sufletului primită la Sfântul Botez. Prin rugăciune, post şi pocăință şi iertarea păcatelor oamenii se pot apropia de Dumnezeu, se împărtăşesc cu Sfintele Taine şi simt duhovniceşte cum se luminează sufletul şi viaţa lor.

Omul care se roagă mult şi cu smerenie dobândeşte prin harul Sfântului Duh faţă luminoasă şi inimă curată, reînnoindu-şi haina de lumină primită la botez. De aceea timpul, zilele Marelui Post nu sunt o perioadă de autoînfometare sau de crispare voluntaristă, ci timp de curăţire de păcate şi patimi, de luminare, de creştere şi de îmbogăţire duhovnicească. În această perioadă de timp adunăm mai multă lumină în suflet: lumină din rugăciune, din pocăinţă şi post, lumină din cuvintele Sfintelor Scripturi, lumină din harul Sfintelor Taine, lumină din citirea vieţilor sfinţilor, pe care le citim cu bucurie, şi lumină din faptele bune pe care le săvârşim.

Astfel, hrănim sufleul nostru cu lumina cea netrecătoare din Împărăţia lui Dumnezeu, care este prezenţa Harului şi a Preasfintei Treimi în viaţa noastră spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea noastră acum şi în veci. Amin.

Ca un ajutor şi sprijin în lucrarea Dumneavoastră de mântuire sufletească vă oferim posibilitatea de a ascultă fragmente din predicile rostite în biserica noastră la începutul Postului Mare de către preotul paroh părintele Alexei Semionov.


Predica la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi –Predica la Duminica Ortodoxiei –Predica la Duminica Vindecării Slăbănogului –