Suflet ortodox, mai 2012

nr. 5 (34)


Cuprins:

  • Pâinea viaţii - pâinia care se pogoară din cer şi dă viaţă
  • Ziua mamei, ziau femeii
  • Pilde duhovniceşti
  • Poveţe ortodoxe
  • Felicitare de Ziua naşterii
  • Pelerinaj la Ierusalim
  • Donaţii şi ajutoare bisericii
  • Program liturgic
  • Construcţia bisericii

Descarcă