Învăţătura Ortodoxă

Ortodox înseamnă dreptcredincios sau dreptmăritor. Ortodox este acela care are în sufletul său dreapta credinţă în Dumnezeu, care se închină după cuviinţa lui Dumnezeu şi care trăieşte după poruncile Lui.

Ortodoxia este dreapta învăţătura de credinţă, de închinare şi de trăire, pe care Dumnezeu a descoperit-o lumii, la început, în chip mai general, prin aleşii Săi din poporul evreu, până la venirea Mântuitorului, şi apoi, în chip lămurit, prin Domnul nostru Iisus Hristos.

Învăţătura aceasta este ţinută de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, fără ştirbiri şi fără adăugiri omeneşti, adică aşa cum a descoperit-o Mântuitorul, cum au vestit-o Sfinţii Apostoli, cum au tălmăcit-o Sfinţii Părinţi şi cum au propovăduit-o slujitorii bisericeşti din neam în neam, până în zilele noastre.

În această secţiune vor fi plasate diferite articole legate de învăţătura credinţei noastre ortodoxe.

 

Pentru mântuirea sufletelor noastre

Ca un ajutor şi sprijin în lucrarea Dumneavoastră de mântuire sufletească vă oferim posibilitatea de a ascultă fragmente din predicile rostite în biserica noastră la începutul Postului Mare de către preotul paroh părintele Alexei Semionov.

Predica la Naşterea Domnului

Naşterea Mântuitorului, a Domnului nostru Iisus Hristos, este o chemare şi un îndemn de a ne sfinţi viaţa: mereu, în fiecare zi din cele pe care ni le-a dat Bunul Dumnezeu...

“Fericit este omul care-şi va umple casa de copii” (Ps. 126:5)

De vorbă cu Aglaia Mihoc, mama cu cei mai mulţi copii preoţi din ţară

Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: „ Daţi-mi o generaţie de mame bune creştine şi voi schimba faţa lumii!” De-a lungul istoriei creştinismului, s-au evidenţiat mai multe mame care şi-au crescut copiii cu dragoste, dăruire, înţelepciune şi nădejde în Dumnezeu, punând pe primul plan educaţia creştină. Emilia – mama Sfântului Vasile cel Mare, Irina – mama Sfântului Fotie cel Mare, Marta – mama Sfântului Simeon Stâlpnicul sunt doar câteva pilde de mame vrednice de urmat, care, prin viaţa pe care dus-o, au ajuns ele însele în Sinaxare. Dacă vom privi atent în jurul nostru, vom vedea oameni care caută să se asemene sfinţilor din vechime.

Ignorarea Darului Sfânt al Vieţii

Mama si copilulContrar învăţăturii Bisericii, astăzi se încearcă planificarea familiei în mod artificial, intervenindu-se în planul lui Dumnezeu. Planificarea familială are în vedere puterea cuplurilor de a-şi dirija fecunditatea în mod raţional: controlarea naşterilor, în funcţie de starea de sănătate a mamei şi de posibilităţile materiale ale familiei. Aceasta se face fie folosindu-se metoda contraceptivă a calculului lunar (Ogino-Knaus), fie prin metodele tehnice anticoncepţionale; fie în intimitatea fiecărui cuplu, fie în cabinete şi clinici specializate în planing familial, ceea ce este nefiresc. În toate cazurile intenţia este vădită, problema care le deosebeşte fiind cea a mijloacelor. Încercând să se evite fraude asupra naturii se comit fraude împotriva dreptei conştiinţe şi o rănire a iubirii. „Planingul familial este ultima şi cea mai de seamă ofensivă pe care proavorţionismul contemporan o îndreaptă contra fiinţei umane”, remarcă Pr. Prof. Ilie Moldovan. De aceea, suntem chemaţi să nu facem planificări artificiale ale familiei, ci să rămânem la planificările naturale ale familiei care sunt rânduite de Dumnezeu. Dacă El are grijă de firul de iarbă care astăzi este, iar mâine se usucă, cu atât mai mult va avea grijă de fiecare fiinţă umană care poartă pecetea Chipului Său.